Predstavitev knjige Slovenska Istra II Zgodovina in družba

Vabimo na predstavitev knjige Slovenska Istra II – Zgodovina in družba, ki bo v ponedeljek, 28. februarja 2022, ob 18. uri v Pretorski palači / Palazzio Pretorio v Kopru.

Knjigo bodo predstavili prof. ddr. Mitja Guštin, prof. dr. Salvator Žitko in ena izmed avtoric prispevkov doc. dr. Neža Čebron Lipovec, ki bo pozornost namenila izgradnji sodobnega Kopra. Pogovor bo vodil Franco Juri, ravnatelj Pomorskega muzeja v Piranu.

Slovenska Istra II Zgodovina in družba je nadaljevanje knjige Slovenska Istra I. Po prvem zvezku, ki je osvetljeval naravoslovne vidike, je drugi zvezek posvečen humanistiki.

V knjigi Slovenska Istra II Zgodovina in družba je 32 prispevkov, ki predstavljajo zgodovinski razvoj in kulturno izročilo, na katerih temelji današnji življenjski utrip te pokrajine, ki ji je tisočletna vpetost v romanski prostor vtisnila pečat z močnim beneškim pridihom. Svojevrsten zgodovinski razvoj je urednikoma Mitji Guštinu in Salvatorju Žitku narekoval pregled najstarejše poselitve in formiranja mestnih komun Kopra, Izole in Pirana v stoletjih Serenissime, preučitev stoletne avstrijske vladavine z vzpostavitvijo rapalske meje, pregled časa, ki so ga zaznamovali narodnoosvobodilna borba, zakulisna diplomatska borba za priključitev cone B k matični Sloveniji in tragična usoda italijanskega prebivalstva. Poglavje demografskega razvoja med letoma 1857 in 2019 z ljudskimi štetji prikazuje spremembe etnične podobe območja. V mozaiku bogate in razgibane preteklosti in družbenoekonomskega razvoja obalnega prostora so tudi kritični pogledi, skozi katera pronica pretekla pa tudi današnja podoba prostora, ki je z določeno zamudo kot zadnji vstopil v slovenski nacionalni prostor, s tem pa tudi v našo narodno in kulturno zavest.

Seznam prispevkov in njihovih avtorjev:

 •  Knjigi na pot (Salvator Žitko)
 • Na morski strani Triglava (Marko Pavliha)
 • Po brezpotjih najstarejše istrske zgodovine (Mitja Guštin, Matej Župančič in Snježana Karinja)
 • Med Beneško republiko in Habsburškim cesarstvom (Salvator Žitko)
 • Istra in Trst pod stoletno avstrijsko vladavino (Salvator Žitko)
 • Od italijanske zasedbe do začetka druge svetovne vojne (Salvator Žitko)
 • Osvoboditev in zasedba Primorske in Trsta (Nevenka Troha)
 • Demografski razvoj Slovenske Istre od 1857 do 2019 (Damir Josipovič)
 • Italijanska narodna skupnost včeraj in danes (Aurelio Juri)
 • Jezik, kultura, identiteta – prepletanja skozi čas (Vesna Mikolič)
 • Italijansko literarno ustvarjanje na koprskem (Nives Zudič Antonič)
 • Slovenska istrska književnost (Jasna Čebron)
 • Preobrazba kmetijske pokrajine v zadnjih dveh stoletjih (Matej Gabrovec in Gregor Kovačič)
 • Stavbarstvo in grajeno okolje (Mitja Guštin in Neža Čebron Lipovec)
 • O tradicijah slovenskega podeželja (Mojca Ravnik)
 • Tri, štiri dni so bile vse ceste, cestice in potke naše, in me njihove (Špela Ledinek Lozej in Nataša Rogelja Caf)
 • Družine, sorodniki in sosedje (Mojca Ravnik)
 • Kar ni vsakdanje, praznično diši (Tina Novak Pucer)
 • Inštrumentalna glasbena dediščina (Drago Kunej)
 • Sen plesala, sen tancela … ljudskoplesna dediščina Slovenske Istre (Mirko Ramovš in Rebeka Kunej)
 • Istrske štorije (Monika Kropej Telban)
 • Kur stara tica poje, taku uči mlade svoje (Suzana Todorović)
 • Ćiv, ćiv, ćiv, sen miken, ma sen živ. Ljudska pesem Slovenske Istre (Rožana Koštiál)
 • Življenje z morjem (Nadja Terčon)
 • Mesta, zrasla na soli (Mitja Guštin in Andrej Sovinc)
 • Gremo na morje (Tomi Brezovec)
 • O zdravstvu v Slovenski Istri (Nadja Plazar)
 • Trnova pot do visokega šolstva (Lucija Čok)
 • Pota likovne sodobne umetnosti (Dejan Mehmedović)
 • Forma viva Portorož, spoj narave in umetnosti (Majda Božeglav Japelj)
 • Razvoj varstva nepremične kulturne dediščine (Daniela Tomšič)
 • Stoletje zlatih in železnih časov (Boris Šuligoj)

Da gre za res obsežno delo priča tudi bogato slikovno in fotografsko gradivo na več kot 500 straneh. Delo je izšlo pri Slovenski matici, sozaložnik pa je založba Libris.

Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ, za obisk prireditve pa NI VEČ potreben pogoj PCT.

Komentiranje zaprto.