JAVNA RAZPRAVA: “KULTURNI PROSTOR”

muzejJAVNA RAZPRAVA: “KULTURNI PROSTOR”

 petek, 22. 1. 2016, ob 18.00 

 v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19,

v okviru cikla Amabile Društva prijateljev glasbe.

Sogovorniki: 

Anton Peršak – državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS, Jadranka Plut – podpredsednica Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Veronika Brvar –  odgovorna urednica revije Glasna GMS, Neva Zajc –  predsednica Društva Primorski poletni festival, urednica za kulturo na Radiu Koper, Borut Jerman  – koordinator strokovnega dela in podpredsednik KID PiNA, Helena Filipčič Gardina – predsednica Društva prijateljev glasbe

Moderator: Peter Beltram

Na prvi javni razpravi bodo razpravljavci skušali iz več zornih kotov osvetliti in preveriti prepričanje, da ima načrtovana, sistemsko urejena in primerno spodbujana kulturna ponudba mnogovrstne dolgoročne pozitivne razvojne učinke. Odprli bomo vprašanja kulturne ponudbe v javnem prostoru, opozorili na pomanjkanje javne službe za področje glasbene umetnosti v MOK, posegli v problematiko odnosa do kulture, na primeru dobrih praks iskali možne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja.  

Sodeluje: DPZ GŠ Koper pod vodstvom Maje Cilenšek

Komentiranje zaprto.