Evropski dan jezikov, 26. september 2012

Pridružujemo se Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in Vas vabimo / Vi aspettiamo

 v Atrij Gimnazije Koper, Cankarjeva 2, da z nami zapojete v jezikih Evrope in sveta in s tem počastite

Evropski dan jezikov

nell’atrio del Ginnasio Capodistria, Cankarjeva 2,  in occasione della Giornata europea delle lingue  per cantare insieme nelle lingue europee e mondiali

16.00 – 16.30

Otvoritev / Inaugurazione

16.30 – 17.30

Mladi pojejo / I giovani cantano:

–           

–          Pesmi narodov in kultur sveta

Le canzoni delle nazioni e delle culture del mondo

 

 

–          Ruska pravljica

La fiaba russa

 

–          Etno-večer

Serata etnica

Sodelujoči / Partecipano:

Zbori / I cori di:

– Gimnazije Koper / Ginnasio Capodistria

– OŠ Koper / SE Capodistria

– Glasbene šole Koper / Scuola di musica Capodistria

Prof. Irina Larikova

SE/OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio

17.30 – 18.15

Praznik lune ali sredine jeseni

La festa della luna o di metà autunno

 

– predstavitev Konfucijskega inštituta Ljubljana / presentazione dell’Istituto

– predstavitev praznika / introduzione alla festa

– kitajska pesem / canzone cinese

– recital kitajske poezije / poesia cinese

– uganka (e) za dijake / indovinelli

Konfucijski inštitut Ljubljana /

Istituto Confucio di Lubiana

18.15 – 19.00

Zaključek in druženje  / Conclusione

Komentiranje zaprto.