Evro-sredozemska konferenca – “Prevajanje za dialog”

BernardinPrevajanje za dialog” EVRO-SREDOZEMSKA KONFERENCA,

23.-24. junij 2016 – Piran, Slovenija

#Translate4dialogue

“Prevajanje za dialog” je prva konferenca na visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske regije. Zbralo se bo okoli 100 strokovnjakov in kulturnih ustvarjalcev na področju literature in prevajanja, ki bodo osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi prevajanja v trenutno nastajajočih družbeno kulturnih izzivih v sredozemskem prostoru. Vključene bodo vse interesne skupine “prevajalske verige” – založniki, avtorji, akademiki, knjižnice, prevajalci, organizacije civilne družbe, fundacije in javni ter zasebni zavodi – za razpravo in predstavitev prevajanja kot osrednjega orodja medkulturnega dialoga.

Program. SLO Conference Programme_Speakers_15.6.16 – FINAL

Komentiranje zaprto.