Dr. Lucija Čok – častna občanka mestne občine Koper

Naša draga članica dr. Lucija Čok je 15. maja 2022 za svoje življensko delo, ki je pustilo pomemben pečat na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, znanosti in družbenega življenja tako v lokalnem in nacionalnem kot mednarodnem okolju, postala častna občanka mestne občine Koper. Čestitamo! (Foto Tomaž Primožič)

Gospodu Alešu Bržanu, županu Mestne občine Koper

Predlog za podelitev naslova častne občanke MOK prof. dr. Luciji Čok

Živimo v tistem srednjeevropskem prostoru, ki je v polpretekli zgodovini doživelo zgoščeni tok zgodovinskega dogajanja: zamenjali smo nekaj držav, prestali nekaj vojn, zgradili nove države in tem ustrezne nove institucije … Tudi v ožjem primorskem in istrskem prostoru je bilo tako. A za vsem tem dogajanjem vedno stojijo ljudje, osebnosti. Nekateri med njimi dajejo družbi poseben pečat. Ena od teh je nedvomno zaslužna profesorica dr. Lucija Čok.

Kot Primorka, rojena v Lokavcu pri Ajdovščini, je Lucija Čok s svojo družino nedvomno hitro okusila lepe in težje plati sobivanja različnih kultur, narodov. To zasebno izkušnjo je zmogla pretvoriti v profesijo, večjezičnost in večkulturnost pa sta postali osrednji področji njenega strokovnega in znanstvenega zanimanja. Danes je redna profesorica didaktike večjezičnosti in medkulturnosti in znanstvena svetnica na področju preučevanja zgodnje večjezičnosti, še vedno aktivna članica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper. Njena življenjska in poklicna pot od začetkov do danes pa je izjemno bogata, saj je delovala tako v lokalnem in nacionalnem kot v mednarodnem okolju, na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, znanosti in družbenega življenje in povsod pustila pomemben pečat svojih prizadevanj.

Lucija Čok je na več vodstvenih funkcijah pomembno sooblikovala osnove visokega šolstva na Primorskem in v Sloveniji, njena pot se še posebej tesno prepleta z nastankom in razvojem primorske univerze, na kateri je bila tudi prva rektorica. Sprva osnovnošolska in gimnazijska učiteljica francoščine in italijanščine je kasneje pomembno usmerjala primorsko šolstvo kot svetovalka za italijanski jezik na koprski območni enoti Zavoda RS za šolstvo in nato kot predavateljica in vodja koprske enote Pedagoške fakultete, ki je bila tedaj še v okviru Univerze v Ljubljani. V prizadevanja za oblikovanje nove primorske univerze se je vključila, ko je v letih 1995-2000 opravljala funkcijo prve direktorice Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki je prispevalo k oblikovanju znanstvenih in kadrovskih temeljev za novo univerzo. Obenem je vodila ekspertno skupino za pripravo programov Fakultete za humanistične študije v Kopru, kjer je po registraciji fakultete kot samostojnega visokošolskega zavoda v letu 2000 prevzela zadolžitve vršilke dolžnosti dekanje. Kmalu zatem je sprejela povabilo tedanjega predsednika Vlade RS Janeza Drnovška in v letih 2000–2002 bila ministrica za šolstvo, znanost in šport. Kot ministrica je prispevala k pripravi nekaterih podlag integracije Slovenije v Evropski raziskovalni prostor – ERA (zakon o RR dejavnosti, analize raziskovalne dejavnosti in vloge držav kandidatk v pristopu k EU). Prav tako so bili v tistem času izpeljani ključni koraki za ustanovitev Univerze na Primorskem, ki je bila ustanovljena v letu 2003. Kot njena prva rektorica je povezovala raziskovalno in izobraževalno delo na univerzi, zagotavljala partnerske vloge študentov, sodelovanje univerze z gospodarstvom in oblikovanje odprte, kakovostne in inovativne slovenske univerze. Še danes sodeluje v ekspertnih telesih, ki oblikujejo strategije prenove visokega šolstva in raziskovanja ter jezikovnih politik v državi Sloveniji in v Evropski komisiji, od 2008 tudi v Evropski zvezi univerz (EUA).

Lucija Čok pa je vseskozi ostajala tudi raziskovalka. Svoje raziskovalno delo osredotoča na pojave, ki spremljajo jezike in kulture v stiku, učenje jezikov, vzgojo za sobivanje in sožitje kultur in etnij. Njena bogata bibliografija zajema objave v več jezikih, predavala je na več domačih in tujih univerzah. Vodila in koordinirala je nacionalne in mednarodne projekte s področij didaktike jezikov, zgodnjega večjezičnega opismenjevanja, medkulturne komunikacije. Lucija Čok je tako predvsem na področju zgodnjega poučevanja in učenja jezikov opravila pionirsko delo. Preučevanje slovensko-italijanske dvojezičnosti je bila rdeča nit njenega pedagoškega in raziskovanega dela, kar dokazujejo njene številne objave, učbeniki in članki v znanstvenih revijah doma in v tujini.

Za svoje delo je prejela več priznanj na lokalni in državni ravni pa tudi v tujini, kot so: priznanje Pedagoške fakultete v Ljubljani, plaketo »Una vita per l’italiano« Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, priznanje Zlata plaketa Univerze na Primorskem, Bartolovo nagrado za učitelja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, nagrado Glasnik znanosti Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Za njene dejavnosti pri uveljavljanju francoske kulture in jezika ter strategij za spoštovanje jezikovnih različnosti jo je predsednik Republike Francije odlikoval v letu 2006 z visokim priznanjem viteza legije časti  (Chevalier de la Légion d’Honneur), leta 2005  ji je predsednik Republike Italije podelil naslov Commendatore della Stella della solidarietà za preučevanje in razvoj italijansko-slovenske dvojezičnosti. Novembra 2010 ji je Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju ob svoji 10-letnici podelil častno članstvo za podporo inštitutu, ki jo je izkazovala kot rektorica Univerze na Primorskem.  Med nagradami, ki jih je prejela, je treba omeniti tudi naziv Chevalier des palmes acadédemiques, ki ji ga je minister za šolstvo Francije podelil leta 1999. Leta 2013 ji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podelilo nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva.

Njeno vsestransko delovanje in družbeni angažma ter njene osebnostne lastnosti, med njimi predvsem izjemna ustvarjalnost, vztrajnost in vitalnost, so nedvomno lahko za zgled mlajšim generacijam in Mestni občini Koper v ponos.

Prof. dr. Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper

Neva Zajc, predsednica KD Peter Martinc Koper

V Kopru, 14. 3. 2022

Komentiranje zaprto.