Tečaji francoščine

 

Urnik

 • Začetni tečaj – ob torkih od 17.00 do 18.30 na ZRS, Garibaldijeva 18, Koper.
 • Nadaljevalni tečaj – ob ponedeljkih od 17.30 do 19.00 na ZRS, Garibaldijeva 18, Koper.
 • Konverzacija – ob torkih od 18.30 do 20.00 na ZRS, Garibaldijeva 18, Koper.
 • Tečaj francoščine na Gimnaziji Koper se začne se v ponedeljek, 16. oktobra 2017. 

***

VABILO K VPISU ZA TEČAJE FRANCOŠČINE 2017/2018

Kulturno društvo Peter Martinc iz Kopra organizira tečaje francoščine za otroke, najstnike in odrasle. S tečaji začnemo prvi teden oktobra. Prijave sprejemamo do 25. septembra 2017.

ZA OTROKE

 1. Delavnica za otroke – za osvežitev in nadaljevanje za učence dosedanjih poletnih šol. Enkrat na mesec po dve šolski uri. 7 € na delavnico
 2. Tečaj za osnovnošolce – posebna ponudba za učence šol brez francoščine. Enkrat na teden po dve šolski uri. Dva modula po 20 ur. 50 € – glede na število prijavljenih (najmanj 5)

ZA SREDNJEŠOLCE

 1. Začetni tečaj za dijake v sklopu vsebin po dijakovi prosti izbiri. Za dijake Gimnazije Koper in drugih srednjih šol. 40 ur . 50 € (2×25)
 2. Nadaljevalni tečaj za dijake v sklopu vsebin po dijakovi prosti izbiri. Za dijake Gimnazije Koper in drugih srednjih šol. 40 ur 50 € (2×25)

ZA ODRASLE

 1. Začetni tečaj za dijake in študente ter odrasle (A1/1). Dva modula po 25 ur. 140 € (2 x 70)
 2.  Nadaljevalni tečaj za dijake in študente ter odrasle (A1/2). Dva modula po 25 ur. 140 € (2x 70)
 3. Višji nadaljevalni tečaj za dijake in študente ter odrasle (A2). Dva modula po 25 ur. 140 € (2X 70)
 4.  Osvežitveni tečaj za odrasle, ki so se pred časom učili jezika v srednji šoli ali na tečajih. 20 ur. 60 €
 5.  Konverzacijski tečaj za odrasle. 40 ur. 110 €
 6. Vikend začetni tečaj za študente in odrasle (ob sobotah). Dva modula po 20 ur. 110 €(2X 55)
 7.  Učna pomoč – individualne ure –  po dogovoru 

Prijave sprejemamo do 25. septembra 2017  na elektronski naslov info@petermartinc.org, kamor pišite tudi za dodatne informacije. V prijavi navedite svoje ime, tečaj, za katerega se prijavljate, naslov e-pošte in telefonsko številko.

Prijavnica za tečaj francoskega jezika 2017-18

 Osebno se lahko prijavite ob četrtkih med 16. in 18. uro v oddelku za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, Čevljarska 22, Koper.

Izpeljali bomo tečaje, za katere bo dovolj kandidatov (najmanj 10).

Tečaji so namenjeni članom KD Peter Martinc. Zainteresirani se lahko včlanite ob pričetku tečaja. Članarina znaša 15 EUR za odrasle in 7 EUR za dijake in študente. Članarina velja 12 mesecev.

Najdete nas tudi na fb Kulturno društvo Peter Martinc

 

* * *

POLETI SE UČIMO FRANCOSKO – ŠOLA SE ZAČNE 3. 7. 2017

V ponedeljek, 3. 7. 2017, se začenja poletna šola francoskega jezika.

Zbrali sem bomo med 8.30 in 9. uro na Osnovni šoli Vojka Šmuc v Izoli, Prešernova c. 4.

Pred glavnim vhodom v šolo, kamor pridete s Prešernove ulice ali z Ulice Oktobrske revolucije, vas bosta pričakali učiteljici Lucija Čok in Neva Zajc.

Dejavnosti se bo začele ob 9. uri. Učenci, ki so naročili kosilo, ga bodo dobili v šoli.

Učenci naj s seboj prinesejo puščico, škarje, lepilo, tanjši in debelejši čopič, barvice (akvarel in tempera – prav gotovo je še kaj ostalo od šole), kakšno pisano revijo, iz katere bodo lahko izrezovali, in fotografije – svojo in svoje družine.

Prosimo, da do ponedeljka, 3. 7. 2017, poravnate šolnino (če tega še niste storili) na TRR društva št. (SI 56) 1010 0003 5224 575 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. (Kulturno društvo Peter Martinc, Garibaldijeva 18, Koper), sklic: datum plačila (na primer 00 29062017).

Če imate še kakšno vprašanje, lahko pokličete Nevo Zajc (041 692 389) ali ji pišete na neva.zajc@siol.net.

* * *

ROK ZA PRIJAVE PODALJŠAN DO 23. JUNIJA 2017!

Vabimo v poletno šolo francoskega jezika za osnovnošolce in srednješolce, ki bo potekala od 3. do 7. julija 2017 na Osnovni šoli Vojke Šmuc, Izola

 1. Osnovnošolci: Kulturno društvo Peter Martinc učencem druge triade (9 – 11 let) in tretje triade (12 – 14) osnovne šole tudi letos nudi možnost, da v sproščenem okolju ob različnih vodenih dejavnostih pridobijo osnove francoskega jezika in kulture ali pa nadgradijo že pridobljeno znanje. 

2017 vabilo poletna šola starsi in prijavnica slovensko – osnovna šola

 1. Srednješolci: Kulturno društvo Peter Martinc najstnikom nudi možnost, da v sproščenem okolju pridobijo osnove francoskega jezika in kulture ali pa nadgradijo že pridobljeno znanje, tudi na individualnih urah. Program vsebuje tudi pripravo za izpit ravni A1 in A2.

2017 vabilo poletna šola in prijavnica za dijake

***

 KD Peter Martinc

Nekaj splošnih podatkov o tečaju za začetnike

Delamo po metodi Forum – francoskem učbeniku (Hachette), ki je osnova tudi za izpite A1 in A2, če jih želijo kandidati opraviti, da verificirajo svoje znanje oz. pridobijo uradni dokument, veljaven tudi na tujem.  Tečaj traja pri nas 50 ur, običajno je enkrat na teden po dve uri, kar pomeni, da traja vse leto. 50 ur zadostuje za nivo znanja A1, o čemer več pove učitelj na prvem srečanju. Program zajema osnovno vsakodnevno komunikacijo v različnih situacijah, v sedanjem in preteklem času, ter osnovno slovnično zgradbo, potrebno za pogovor in pisanje.  O dnevu se kandidati dogovorijo na sestanku z učiteljem.

Naslednja stopnja – prav tako 50 ur pa pripelje do nivoja A2, kjer so v programu že vsi časi, nekoliko zahtevnejša ali dopolnjena slovnica, bogatejši besednjak. Kandidati na tem nivoju obvladajo pogovorni jezik in osnove pisanja, značilne za tri razrede srednje šole.

 Evropske skupne referenčne ravni znanja jezikov

Skupni evropski referenčni okvir za učenje, poučevanje in ocenjevanje – SEJO (Svet za kulturno sodelovanje, Odbor za izobraževanje, Oddelek za moderne jezike, Strasbourg, Svet Evrope 2001) je zbirka smernic za opisovanje ravni pri učenju tujih jezikov. Uporablja se v številnih evropskih državah, njegovi začetki segajo v leto 1991, ko je bil sprejet predlog, da se poišče način, kako bi lahko primerjali jezikovne cilje in dosežke učencev v različnih nacionalnih kontekstih, s čimer bi bilo medsebojno priznavanje kvalifikacij veliko lažje.

Okvir za opisovanje dosežkov jezikovnega znanja uvaja skupne referenčne ravni, ki jezikovne zmožnosti razvrščajo na šest ravni: A1 – vstopna raven; A2 –vmesna raven, B1 – raven sporazumevalnega praga; B2 – višja raven , C1 – raven učinkovitosti; C2 – raven mojstrstva. Opisi jezikovnega znanja so torej lestvičeni na teh šestih ravneh, in sicer za pet jezikovnih spretnosti: (1) slušno razumevanje; (2) bralno razumevanje; (3) govorno sporazumevanje; (4) govorno sporočanje; (5) pisno sporočanje.

Evropske skupne referenčne ravni znanja jezikov

 

 

 

Komentiranje zaprto.